Konsumtionsvanor har förändrats avsevärt de senaste åren. År 2019 har hållbarhet och klimat spelat en viktig roll – och det verkar inte förändras.

Speciellt för generationen Z (födda efter 2001) är det mycket viktigt att produkter och butiker har en hållbar och etiskt korrekt profil. Även om ungdomar spenderar mest på hållbar konsumtion, visar en analys ändå att den äldre generationen – Generation Y – är mer villig att betala mer om en produkt produceras etiskt korrekt.

När svenska konsumenter köper varor idag, så sker det enligt en analys i stigande grad med köp av hållbara, miljövänliga varor i fokus.

Klimat och hållbarhet har varit på dagordningen i den utsträckningen. Faktum är att Danmark är det ledande landet i världen när det gäller att vara klimatmedveten. Danskarna är i allmänhet mer upptagna av hållbarhet än våra europeiska grannar som Tyskland och England.

I allmänhet visar trenden att företag inte kan stå på sidlinjen när det gäller gröna förändringar. Företag måste marknadsföra sig som klimatmedvetna, men med marknadsföring och engagemang kommer också ett åtagande att tro på vad man säger. Därför är det viktigt för företag att aktivt hålla fast vid grön och teknisk utveckling.

Konsekvensen kan annars bli att de progressiva konsumenterna vänder ryggen åt verksamheterna.

Anmäl din verksamhet till Save The Future och visa dina kunder, partners och leverantörer att du arbetar utifrån ett miljömässigt tankesätt som bidrar till att förbättra och skydda världens klimat.

Även de minsta klimatförändringarna gör skillnad ➔ anmäl din verksamhet idag.