Kinesiska fabriker har stoppat produktionen och flygen står stilla: Men är Coronaviruset egentligen bra för klimatet?

➔Klimateffekten är bara bra på kort sikt enligt danska forskare.

När Coronaviruset allvarligt utbröt i den kinesiska provinsen Hubei tidigare i år, var den kinesiska regeringen tvungen att agera snabbt. För att begränsa spridningen av viruset valde de att stänga av provinsen helt.

Det innebar att skolor, fabriker och kontor var tomma medan koleldade kraftverk körde på nedre flänsar.

Luftföroreningar i Kina har nästan försvunnit

Foton tagna av en av NASA: s klimatsatelliter visar att kvävedioxidföroreningar i luften över kinesiska städer under coronakrisen nästan har försvunnit. Men på grund av nedläggningen av fabriker, trottoarkanter och lågkraftverk är föroreningen nu nästan borta.

Det har en positiv effekt på klimatet – på kortare sikt

Man kan se att utsläppen har minskat under en kort period, men förmodligen sätter kineserna en turbo på produktionen när de öppnar samhället igen. På så sätt kommer de att försöka kompensera för förlusterna under coronakrisen.

Många gånger tidigare har utsläppen sjunkit under finanskriser. Men när krisen är över når utsläppen snabbt tidigare nivåer.

Därför kommer det bara att ha en betydande effekt på klimatet om vi fortsätter det nuvarande beteendet.

Registrera ditt företag på Save the Future och visa dina kunder, partners och leverantörer att du arbetar utifrån ett miljömässigt tankesätt som bidrar till att förbättra och skydda världens klimat.

Även de minsta klimatförändringarna gör skillnad ➔ anmäl din verksamhet idag.