Klimat står alltmer på dagordningen hos verksamheter i Sverige

Effekterna av klimatförändringar känns redan över hela världen och förväntas bara bli tydligare under de kommande decennierna. Det historiska Parisavtalet 2015 förenar de flesta av världens länder i kampen för att begränsa den globala uppvärmningen till under 2 ° C – och företrädesvis till 1,5 ° C – över de preindustriella temperaturnivåerna.

När Sverige ska bidra till att minska den globala uppvärmningen och samtidigt vara beredda på en framtid där effekterna av klimatförändringarna intensifieras, är det centralt för Sverige och svenskarna att förstå hur klimatförändringar kommer att påverka den svenska befolkningen, ekonomin och naturen.

Anmäl din verksamhet till Save The Future och visa dina kunder, partners och leverantörer att du arbetar utifrån ett miljömässigt tankesätt som bidrar till förbättring och skydd av världens klimat.

 

Även de minsta klimatförändringarna gör skillnad ➔ anmäl din verksamhet idag.