Klimatförändringarna påverkar alla regioner i världen. Polarisen smälter och havsnivån stiger. I vissa regioner blir extrema väderfenomen och nederbörd vanligare, medan det i andra förekommer mer extrema värmeböljor och torka.

Dessa konsekvenser förväntas bli värre i loppet av de kommande årtiondena

Smältande is och stigande vattennivåer

När vatten värms upp expanderar det. Samtidigt får den globala uppvärmningen polarisen och glaciärerna att smälta.

Kombinationen av dessa förändringar orsakar havsnivåökning, vilket resulterar i översvämningar och erosion i kust- och lågliggande områden.

Extremt väder, skiftande nederbördsmängder

Våldsamt regn och andra extrema väderfenomen blir allt vanligare. Det kan leda till översvämningar och försämra vattenkvaliteten, men också vattenresurser i vissa regioner.

Konsekvenser for Europa

  • I södra och centrala Europa ser vi fler värmeböljor, skogsbränder och torka.
  • Medelhavsområdet blir torrare och mer utsatt för torka och naturliga bränder.
  • Nordeuropa blir betydligt våtare och det kan bli vanligt med vinteröversvämningar.
  • I stadsområdena där fyra av fem européer nu bor upplevs värmevågor, översvämningar eller stigande vattennivåer, och man är ofta dåligt utrustad för att anpassa sig till klimatförändringar.

Konsekvenser för utvecklingsländerna

Många fattiga utvecklingsländer är bland de mest drabbade länderna. Här är människor ofta i stor utsträckning beroende av sin naturliga miljö, och de har få resurser för att hantera klimatförändringar.

Risk för människors hälsa

Klimatförändringarna påverkar redan hälsan:

  • Det har ökat antalet dödsfall på grund av värmeböljor i vissa regioner och det finns en minskning av kylrelaterade dödsfall i andra.
  • Vi ser redan förändringar i förekomsten av vissa vattenburna sjukdomar och sjukdomsvektorer.

Kostnader för samhället och ekonomin

Skador på egendom och infrastruktur och människors hälsa har höga kostnader för samhället och ekonomin.

Mellan 1980 och 2011 drabbade översvämningarna över 5,5 miljoner människor och resulterade i direkta ekonomiska förluster på mer än 90 miljarder euro.

Sektorer som är starkt beroende av specifika temperaturer och nederbörd, som jordbruk, skogsbruk, energisektorn och turism, drabbas särskilt hårt.

Risker för djur och växter

Klimatförändringar sker så snabbt att många växter och djurarter har svårt att överleva.

Många lands-, sötvatten och havsarter har redan bytt område. Vissa växter och djurarter löper ökad risk för utrotning om den globala medeltemperaturen fortsätter att stiga okontrollerat.

Anmäl din verksamhet till Save The Future och visa dina kunder, partners och leverantörer att du arbetar utifrån ett miljömässigt tankesätt som bidrar till förbättring och skydd av världens klimat.

 

Även de minsta klimatförändringarna gör skillnad ➔ anmäl din verksamhet idag.