Radon i inomhusluften kan ha en eller flera källor, byggnadsmaterialet, marken runt om och under huset och hushållsvattnet. För att välja rätt åtgärder för en radonsanering måste man veta varifrån radonet kommer.

Radon från marken
Radon från marken är den vanligaste källan till radon i hus och byggnader.  Är grundkonstruktionen i en byggnad otät kan markradon sugas in i huset. Exempel på olika vägar in i huset är:

 • via sprickor i källarväggar och betonggolv
 • jordgolv
 • via bjälklag på torpar- och krypgrund
 • rörgenomföringar för serviceledningar
 • omkring avloppsbrunnar och genom brunnarna om de är torrlagda
 • kulvertmynningar och locken till dem
 • gamla icke pluggade rör för el, vatten och så vidare
 • genom otäta rensluckor i golvbjälklaget

Det man kan göra:

 • Täta sprickor, rörgenomförgreningar och andra otätheter
 • Skapa undertryck under huset så att markluften inte sugs in
 • Riva bort fönsterlister och montera spaltventiler i fönsterkarmar
 • Montera ytterväggsventiler
 • Installera en radonsug eller radonbrunn
 • Förbättra ventilationen med ett FTX-system.

Radon från byggnadsmaterialet
I Sverige är det bara lättbetong med alunskiffer, så kallad blåbetong, som kan medföra förhöjd radonhalt i inomhusluften. Blåbetong tillverkades och användes i Sverige fram till 1975. Blåbetong innehåller radium som bildar radon när det sönderfaller.

I hus kan blåbetong förekomma i väggar och ibland i bjälklag. I flerbostadshus kan blåbetong förekomma i ytterväggar, icke bärande innerväggar och som värmeisolering på bjälklag. Även bärande innerväggar kan innehålla blåbetong men det är inte så vanligt förekommande.

Det man kan göra:

 • Öka luftomsättningen, förbättra ventilationen
 • Täta väggar med radontapet eller puts
 • Byta ut byggmaterialet
 • Riv bort fönsterlister och montera spaltventiler i fönsterkarmar eller montera ytterväggsventiler
 • Förbättra självdragssystemet genom att rensa kanaler eller öppna frånluftventiler 
 • Montera ett frånluftssystem
 • Installera mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system)

Radon från hushållsvattnet
Vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon. I kommunalt vatten är det väldigt ovanligt. Om hushållsvattnet innehåller radon kan det orsaka förhöjda halter av radon i inomhusluften när man exempelvis spolar vatten, tvättar och diskar.

Det man kan göra:

 • Installera en radonavskiljare eller ett radonfilter

Behöver du hjälp med radonsanering eller vill duu köpa radonmätare? Oavsett om det är markradon, radon från byggnadsmaterial eller radon från vatten så kan ACATRAIN Radonmätning hjälpa dig att ta fram en säker och långsiktig lösning.