Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på vad som visas på webbplatsen såväl som reklam. Om du inte vill att din information samlas in bör du ta bort dina cookies (se anvisningar) och avstå från att använda webbplatsen ytterligare. Nedan har vi klargjort vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies

Webbplatsen använder “cookies”, som är en textfil som lagras på din dator, mobil eller annat. Cookies används för att identifiera dig, komma ihåg inställningar, utföra statistik och inriktning på annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att ta bort eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandling

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Personlig information

Generellt

Personlig information är all slags information som till viss del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar ett antal sådana uppgifter. Det sker till exempel för tillgång till innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, använder andra tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar och bearbetar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du uttryckligen samtycker till detta och anger informationen själv kommer följande även att behandlas: namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att ske i samband med att man skapar ett konto eller gör ett köp.

Säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra att din information av misstag eller olagligt raderas, offentliggörs, förloras, försämras eller uppmärksammas av obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte

Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest troligt är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod

Informationen lagras under den period som lagen tillåter och vi tar bort den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och lagringens syfte. Därför är det inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuella klick, geografisk plats, kön och ålderssegment, etc. lämnas ut till tredje part i den utsträckning som denna information är känd och det sker av ett nödvändigt syfte. Du kan se vilka tredje parter som finns i avsnittet “Cookies” ovan. Informationen används för att rikta in annonsering.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för sina egna ändamål.

Utlämnande av personlig information som namn och e-post etc. kommer bara att ske om du samtycker till det. Vi använder bara databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Informationsrätt och klagomål

Du har rätt att få veta vilken personlig information vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke till att behandla information om dig. Om informationen som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Förfrågningar kan göras till: kontakt@SaveTheFuture.dk. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Ägarupplysningar

Denna webbsida drivs av:

Linkcia ApS
CVR: 39923831
Ingridsvej 70
DK-4070 Kirke Hyllinge
E-mail: Contact@savethefuture.dk