Generellt

Vi förbehåller oss rätten att rätta, ändra eller uppdatera dessa användarvillkor efter behov.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priser.

Medlemskap

Ett medlemskap kostar 299 SEK per år (365 dagar). Du registrerar dig på förstasidan under “Registrera” och fyller i nödvändig information enligt beskrivningen. Informationen används i samband med fakturering.

Du måste infoga Save The Future-märket på din webbplats inom 14 dagar efter att du ansöker om medlemskap. Annars ber vi dig att ta bort länken från vår webbplats till din webbplats. I detta sammanhang återbetalas inte registreringskostnaderna.

Registreringen är giltig från den dag du har godkänts och angetts på medlemslistan.

Ditt medlemskap förnyas automatiskt om du inte avbryter det före utgångsdatumet.

Save The Future förbehåller sig rätten att avvisa alla prenumerationer. Vi kan göra detta utan att ange en anledning eller förklaring. Dessutom förbehåller vi oss också rätten att dra tillbaka medlemskapet från en medlem med omedelbar verkan. Om detta händer måste du ta bort Save The Future-märket från din webbplats inom 7 dagar.

Betalt medlemskap = rätten att använda varumärket + aktiv länk från webbplatsen (bakåtlänk) + Som medlem stöder du alla de bra projekt som Save The Future är involverad i.

Utträde

Du har alltid möjligheten att lämna Save The Future. För att göra detta, skriv till contakt@SaveTheFuture.dk så tar vi bort ditt medlemskap så snart som möjligt. Om du vill lämna initiativet måste du också ta bort märket Save The Future från din webbplats.

Betalning

Fakturering sker för ett år (365 dagar) åt gången. Fakturering sker genom företaget JobInn Aps, som äger Save The Future.

Returrätt

Inga återbetalningar beviljas för medlemskap i Save The Future, eftersom det är en tjänst som tas omedelbart i bruk.

Save The Future kan inte ta ansvar eller kompensera för förlust av vinster, skador eller liknande som inträffat på grund av ditt medlemskap i Save The Future.